กลุ่มบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัทแม็ลเวล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภท อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 24 บริษัท มีพนักงานมากกว่า 1,300 คน ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าเอกชนและภาครัฐ ที่ดำเนินธุรกิจในด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในประเทศไทย โดยมี บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เป็นบริษัทแห่งแรกของ กลุ่มบริษัทแมกซ์เวล ประกอบธุรกิจต่าง

 • logo-tmi
  tmi-indrustial

  บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-2810-2541-4, +66-2810-3321-3
  แฟกซ์ : +66-2810-2540
  อีเมล์ : admin@tmindustry.com
  เว็บไซต์ : www.tmindustry.com

 • logo-ssic
  storage-system

  บริษัท สโตเรจ ซิสเต็ม อินดัสตรี จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-3256-6111-3
  แฟกซ์ : +66-3256-6114
  อีเมล์ : fac_ssic@tmindustry.com
  เว็บไซต์ : www.tmindustry.com

 • logo-rolcons
  maxwell-rolcons

  บริษัท แมกซ์เวล โรลคอนส์ จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-2420-9022
  แฟกซ์ : +66-2810-2540
  เมล์ : conveyors@tmindustry.com
  เว็บไซต์ : www.tmindustry.com