กลุ่มบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัทแม็ลเวล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภท อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 24 บริษัท มีพนักงานมากกว่า 1,300 คน ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าเอกชนและภาครัฐ ที่ดำเนินธุรกิจในด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในประเทศไทย โดยมี บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เป็นบริษัทแห่งแรกของ กลุ่มบริษัทแมกซ์เวล ประกอบธุรกิจต่าง

 • logo-maxwell-indrustial
  maxwell-indrustial

  บริษัท ไทยแมกซ์เวล อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-2429-0033 ต่อ 106
  แฟกซ์ : +66-2429-0195
  อีเมล์ : tmis_ry@yahoo.co.th
  เว็บไซต์ : www.maxwell.bz

 • logo-maxklen
  maxklen

  บริษัท แมกซ์เคลน จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-2810-2710
  แฟกซ์ : +66-2810-2719
  อีเมล์ : info@maxklen.com
  เว็บไซต์ : www.maxklen.com