กลุ่มบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัทแม็ลเวล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภท อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 24 บริษัท มีพนักงานมากกว่า 1,300 คน ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าเอกชนและภาครัฐ ที่ดำเนินธุรกิจในด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในประเทศไทย โดยมี บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เป็นบริษัทแห่งแรกของ กลุ่มบริษัทแมกซ์เวล ประกอบธุรกิจต่าง

 • logo-thaimaxwell
  thaimaxwell

  บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-2429-0033
  แฟกซ์ : +66-2429-0014
  อีเมล์ : info@tme.bz
  เว็บไซต์ : www.tme.bz

 • logo-piller
  piller-thailand

  บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-2805-8168-9,
  +66-2813-9860
  แฟกซ์ : +66-2805-8847, +66-2813-9861
  อีเมล์ : sales@piller.co.th
  เว็บไซต์ : www.piller.co.th

 • logo-modernseramik
  modernseramik

  บริษัท โมเดิร์น เซรามิคส์ จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-2429-0668-9
  แฟกซ์ : +66-2429-0725
  อีเมล์ : modernceramics@hotmail.com
  เว็บไซต์ : www.maxwell.bz

 • logo-interlink
  interlink

  บริษัท อินเตอร์ลิงค์ ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-2813-4428-30
  แฟกซ์ : +66-2813-4427
  อีเมล์ : itl2005_1@hotmail.com
  เว็บไซต์ : www.interlinkcable.com

 • logo-tmi
  tmi

  บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-2810-2541-4,
  +66-2810-3321-3
  แฟกซ์ : +66-2810-2540
  อีเมล์ : admin@tmindustry.com
  เว็บไซต์ : www.tmindustry.com , www.lifto.com

 • logo-maxwell-banner
  maxwell-banner

  บริษัท แมกซ์เวล แบนเนอร์ จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-2805-8168-9,
  +66-3497-9334-7
  แฟกซ์ : +66-2813-9861,
  +66-3497-9333
  อีเมล์ : chaisiri_phon@hotmail.com
  เว็บไซต์ : www.maxwell.bz

 • logo-megamax
  megamax

  บริษัท เมกกะแมกซ์ จำกัด
  โทรศัพท์ : +66 (0) 6 2603 0099
  แฟกซ์ : +66 (0) 2429 0014
  อีเมล์ : megamax0626030099@gmail.com
  เว็บไซต์ : www.maxwell.bz

 • Emax-logo
  Emax_detail

  Emax Electric Co., Ltd.
  โทรศัพท์ : +855-9858-7666
  อีเมล์ : info@emax.bz
  เว็บไซต์ : www.emax.bz