กลุ่มบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัทแม็ลเวล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภท อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 24 บริษัท มีพนักงานมากกว่า 1,300 คน ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าเอกชนและภาครัฐ ที่ดำเนินธุรกิจในด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในประเทศไทย โดยมี บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เป็นบริษัทแห่งแรกของ กลุ่มบริษัทแมกซ์เวล ประกอบธุรกิจต่าง

 • logo-tmf
  tmf

  บริษัท ไทยแมกซ์เวล แฟบริเคท จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-2812-6522
  แฟกซ์ : +66-2812-6526
  อีเมล์ : tmf@hotmail.com
  เว็บไซต์ : www.maxwell.bz

 • logo-tme-coating
  tme-coating

  บริษัท ไทยแม็กซ์เวล โค้ทติ้ง จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-3446-6113 ต่อ 5
  แฟกซ์ : +66-3485-4255
  อีเมล์ : admin@tmindustry.com
  เว็บไซต์ : www.tmindustry.com

 • logo-maxwell-compress
  maxwell-compress

  บริษัท แมกซ์เวล คอมเพรสเซอร์ จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-2812-6201
  แฟกซ์ : +66-2429-0187
  อีเมล์ : maxwellcompressor2015@gmail.com
  Website : www.maxwell.bz

 • logo-interlink-wire
  interlink-wire

  บริษัท อินเตอร์ลิงค์ ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-2813-4428 ต่อ 30
  แฟกซ์ : +66-2813-4427
  อีเมล์ : itl2005_1@hotmail.com
  เว็บไซต์ : www.interlink.com2.us

 • logo-sunshine-avision
  sunshine-avision

  บริษัท ซันซาย เอวิเอชั่น จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-1145-3236
  แฟกซ์ : -
  อีเมล์ : sunnysportflying@yahoo.com
  เว็บไซต์ : www.maxwell.bz

 • logo-nihon
  nihon

  บริษัท นิฮอน เทคโน ฮีท ทรีทเม้นท์ จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-3864-1816 ต่อ 9
  แฟกซ์ : +66-3864-1820
  อีเมล์ : sales@maxwell-valve.com
  เว็บไซต์ : www.maxwell.bz

 • logo-knok
  kanok-tasai

  บริษัท ท่าทรายกนก (1999) จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-2806-4692 ต่อ 3
  แฟกซ์ : +66-2806-5399
  อีเมล์ : tasaikanok@yahoo.co.th
  เว็บไซต์ : www.kanok.co.th

 • logo-delta
  delta-transformer

  บริษัท เดลต้าทรานส์ฟอร์เมอร์คอร์ จำกัด
  โทรศัพท์ : +66-2429-0033 ต่อ 287
  แฟกซ์ : +66-2429-0194
  อีเมล์ : info@delta-cores.com
  เว็บไซต์ : www.delta-cores.com

 • logo-prowessengineering
  prowess-engineering-private-limited

  Prowess Engineering Private Limited
  โทรศัพท์ : +66-2135-6755 ต่อ 06/12/16
  แฟกซ์ : +66-2135-6755-12
  อีเมล์ : plant@prowessengg.com
  เว็บไซต์ : www.prowessengg.com