หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดหุ้มฉนวนเรซิน

หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้เทคนิคการออกแบบและกระบวนการผลิตชั้นสูง นอกเหนือจากความปลอดภัยและมาตรฐานทางวิศวกรรม ยังมีความพิเศษที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของ VDT คือ มีความทนทานและอายุใช้งานยาวนานมากกว่า และเพิ่มความมั่นคง ให้แก่ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า - Reliability - ของสถานที่นั้นให้สูงกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิด สามารถใช้งานได้สูงกว่าขนาดกำลัง kVA ปกติ* โดยลำพังตัวเองไม่ต้องใช้พัดลมช่วย อันเป็นผลมาจากการเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีที่สุด และการเคลือบฉนวนเรซินบนฉนวนของขดลวดตัวนำไฟฟ้าแบบ Vacuum Pressure Impregnation - VPI ซึ่งทำให้ฉนวนเรซินซึมซาบเข้าได้ลึกถึงทุกส่วน รวมถึงการอบที่อุณหภูมิสูง ทำให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพป้องกันความชื้นได้ดีที่สุด

จุดเด่นและประโยชน์

 • สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้อง WARM UP ไล่ความชื้นก่อนใช้งาน
 • ออกแบบ และผลิตได้เองในประเทศ ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
 • มีคุณสมบัติเหนือกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเดียวกันที่ผลิตจากผู้ผลิตชั้นนำของต่างประเทศเนื่องจากสามารถใช้งานได้ที่ระดับแรงดัน 12, 22, 24 และ 33 kV
 • กรณีเกิดอุบัติเหตุสามารถซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องส่งให้ผู้ผลิตจากต่างประเทศ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา
 • กรณีใช้หม้อแปลงไฟฟ้าคาสเรซิน 2 เครื่องขนานกันเพื่อให้มีความมั่นคง RELIABILITY สูงกว่าปกติ สามารถใช้แบบ VDT นี้ 
 • เพียง 1 เครื่อง
 • โอกาส BREAKDOWN ของฉนวนต่ำมากจากการใช้งานในสภาวะปกติเนื่องจากการใช้วัสดุฉนวนชนิดที่ดีเยี่ยมและทนอุณภูมิที่สูงกว่า คือ class H
 • ความสามารถในการจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงกว่าปกติโดยลำพังตัวเองไม่ต้องใช้พัดลมแต่จำกัดภายในค่าที่กำหนด ขณะที่แบบคาสเรซินต้องระมัดระวังต่อการหยุดทำงานของพัดลม
 • มีค่า PARTIAL DISCHARGE ต่ำมีผลให้มีอายุใช้งาน SERVICE LIFETIME ยาวนานกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิด
 • สามารถออกแบบและผลิตที่แรงดันค่าต่างๆในระดับแรงดัน Medium Voltage ลงมาและความต้องการพิเศษอื่นๆ ได้
 • วัสดุที่ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและสลายตัวได้
 • มีความปลอดภัยสูง สามารถใช้กับที่พักอาศัยได้ดีกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิด
 • ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพราะสามารถติดตั้งใกล้ศูนย์กลางการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการสูญเสียพลังงานในสายไฟฟ้าทำให้ค่าไฟฟ้าต่ำกว่าและลดจำนวนการใช้สายไฟฟ้าขนาดใหญ่

การใช้งาน

เพราะคุณสมบัติของ VDT รวมถึงความปลอดภัยที่เหนือกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิดจึงเหมาะสมกับ
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ศูนย์ควบคุมระบบสื่อสาร
 • อาคารโรงพยาบาล
 • อาคารสูง ที่พักอาศัย หรือสำนักงาน
 • อุตสาหกรรมการผลิตที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

มาตรฐาน

 • มาตรฐานสากล IEC Std.
 • มาตรฐานสากล IEEE Std.
 • ควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001

กำลังการผลิต


เฟส ความถี่ แรงดัน ขนาดหม้อแปลง
3 เฟส 50 เฮิรตซ์ สูงสุดถึง 36 เควี 315 - 2500 เควีเอ