หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งแรงต่ำ

ได้รับการออกแบบและการผลิตภายใต้ระบบบริหารคุณภาพอย่างเข้มงวด ทางบริษัทสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งแรงดันต่ำที่มีคุณภาพสูง มีขนาดตั้งแต่ 1 - 30 kVA 1 Phase และขนาด 1 - 500 kVA 3 Phase ระบบแรงดัน ไฟฟ้าไม่เกิน 1000 Volts ใช้กับความถี่ได้ทั้ง 50 Hz และ 60 Hz หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งแรงดันต่ำจะใช้ฉนวนที่ทนความร้อนแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน ซึ่งมีตั้งแต่ Class B, Class F และ Class H

จุดเด่นและประโยชน์

 • ใช้เหล็กซิลิคอนใหม่ มีคุณภาพสูง มาทำโครงสร้างของแกนเหล็ก ทำให้มีค่าความสูญเสียของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้น้อย
 • ใช้ลวดตัวนำเคลือบน้ำยา มาทำโครงสร้างของคอล์ย ทำให้มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่คอล์ยลดลงและทำให้ค่าความสูญเสียของพลังงานไฟฟ้าลดลง
 • ใช้ฉนวนที่มีคุณภาพสูง สามารถทนความร้อนได้ตามเกรดของผู้ผลิต มาทำเป็นส่วน ประกอบต่างๆ ของตัวหม้อแปลง ทำให้มั่นใจได้ว่าหม้อแปลงจะไม่ชำรุดก่อนเวลาอันสมควร
 • ตัวหม้อแปลงจะถูกชุบด้วยน้ำยาวานิชตามเกรดที่เหมาะสม และถูกอบแห้งอย่างดี ทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรงทนต่อความชื้นและ สารเคมี
 • มีการชุบด้วยน้ำยาวานิชอย่างดีทั้งแกนเหล็กและคอล์ย ทำให้เสียงที่เกิดจากการทำงานของหม้อแปลงต่ำ
 • มีการออกแบบอย่างพิถีพิถันและมีการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน ทำให้ได้หม้อแปลงที่มีคุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน
 • สามารถติดตั้งใกล้กับเครื่องจักรได้ ( เป็นแบบติดตั้งภายในอาคาร) ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายไฟและค่าติดตั้ง
 • มีขนาดเล็ก และเบา กว่าหม้อแปลงชนิดน้ำมัน ทำให้ประหยัดในการใช้พื้นที่ในการติดตั้ง
 • การบำรุงรักษาและการตรวจสอบรวดเร็วกว่าหม้อแปลงแบบน้ำมัน
 • มีการออกแบบให้ระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติ ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานปลอดภัยกว่าการระบายความร้อนแบบอื่น (เช่น ใช้น้ำมันหม้อแปลง, ก๊าซ SF6 เป็นต้น)
 • ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของวิศวกรที่ตรวจสอบ และต้องการทำความสะอาดปีละครั้งเท่านั้น

การใช้งาน

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งแรงดันต่ำ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในธุรกิจการค้าขาย ธุรกิจการบริการ และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น
 • เป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเคมี
 • เป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ทดสอบในการวิจัยและพัฒนา
 • เป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องทำความร้อนในโรงหลอม
 • เป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องจักรต่างๆ ที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เป็นอุปกรณ์แยกระบบสายกราวด์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจรให้กับคนไข้ในโรงพยาบาล (ยกเว้น Auto Transformer)

มาตรฐาน

 • มาตรฐานสากล IEC60726
 • ควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001

กำลังการผลิต


เฟส ความถี่ แรงดัน ขนาดหม้อแปลง
1 หรือ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์ 100 - 1000 โวลท์ 10 - 300 เควีเอ