ข่าวสาร

04 กรกฏาคม 2561

ไทยแมกซ์เวลฯ ได้รับการรับรอง "เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว" ซึ่งได้รับรางวัลจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค (TME) เพิ่งได้รับการรับรอง "เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว" โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) นี่เป็นการรับรองว่า TME ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ โครงการฉลากเขียว สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16) ได้สำเร็จ อีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงการแก้ปัญหาของ TME ที่มีต่อสังคมที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Thai Maxwell. There for you!