ข่าวสาร

28 ธันวาคม 2561

ไทยแมกซ์เวลฯ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริคฯ (TME) ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดยคุณศานิต ด่านสมสถิต ผู้อำนวยการฝ่ายระบบสื่อสาร การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการกระชับความมุ่งมั่นของทั้ง กฟผ. และ TME สำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือในการทดสอบหม้อแปลงตามที่ตกลงร่วมกันใน MOU ของเราเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2014

ไทยแมกซ์เวล เพื่อคุณ!