Thai   English
บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด หรือ TME เป็นผู้นำในการผลิตสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้าและสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ก่อตั้งใน ปี 2522 ภายใต้การสนับสนุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ปี 2524 เราคือส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ไทยแมกซ์เวล หรือ TMG ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมหลักประกอบด้วย 24 บริษัท โดยมีบุคลากรมากกว่า 1,300 คน ให้บริการในการพัฒนาระบบ
สาธารณูประโภคทั้งภาครัฐและเอกชน TMG มีการต่อขยายธุรกิจที่น่าสนใจส่วนของกิจการพลังงานและแหล่งกำเนิดพลังงาน ไปยังระบบการจัดเก็บคลังสินค้าและอุปกรณ์อุตสาหกรรมเพื่อการควบคุมสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง และงานบริการวิศวการไฟฟ้า


TME ได้ทำการร่วมทุนการค้ากับ บริษัท ไอจิ อิเลคทริค จำกัด ในปี 2530 หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตกำลังไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านความร่วมมือ และการจัดการทางเทคนิคอย่างใกล้ชิด การพัฒนาทางนวัตกรรมต่างๆ ได้รับความเห็นชอบจากพันธมิตรของเรา ไม่ต่ำกว่า 8 แห่ง ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระดับโลก ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความแข็งแกร่ง และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการผลิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่เราแนะนำออกสู่ตลาด
เมืองไทยได้ เป็นที่ยอมรับและสนองต่อความต้องการในตลาด

TME มีธุรกิจหลัก ได้แก่ สินค้าในระบบไฟฟ้า ซึ่งคลอบคลุมถึงการออกแบบ การผลิต และการให้บริการ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย, หม้อแปลงเครื่องวัด และสวิทซ์ตัดตอนทางไฟฟ้าแรงสูง


ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ TME ได้รับการผลิตอย่างพิถีพิถันด้วยระบบบริหารคุณภาพ ไอเอสโอ 9001 และ 14001 ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตรฐานระดับสากลโดยมีบันทึกประวัติในความเป็นสินค้าคุณภาพสูงและเชื่อถือได้

TME มีทีมงานบริการหลังการขาย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการพร้อมให้บริการในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทีมงานการบริการด้านเทคนิคของเราทุกคนได้รับการฝึกฝนในระดับมืออาชีพพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์และการบริการอย่างดีที่สุด

ภายใต้คำขวัญ "ไทยแมกซ์เวล เพื่อคุณ" ทีมงานขายทั้งหมดของเรามาจากวิศวกรมืออาชีพผู้ที่คอยให้คำปรึกษา วิจัยคิดค้นและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและพันธมิตร เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการลูกค้าด้วยอุปกรณ์ที่ก้าวล้ำทางเทคโนโลยี เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะเห็นได้ว่าความสำเร็จของเรามาจากการที่มีลูกค้าพึงพอใจในสินค้าของเราเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากระดับเล็กจนถึงระดับใหญ่ หลายๆ บริษัทมีความต้องการเพิ่มผลผลิตและผลกำไร ดังนั้นไทยแมกซ์เวลจึงยังยืนหยัดเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า และช่วยพวกเขาให้ไปถึงยังเป้าหมายที่ต้องการ

เราให้คำมั่นสัญญาที่จะพัฒนานวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสินค้าและการให้บริการเพื่อการเจริญเติบโต
ในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย