Thai   English
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
 
24 - 27 พฤศจิกายน 2553
ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และกลุ่มบริษัทในเครือ แมกซ์เวลกรุ๊ป ได้ร่วมงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม
ตั้งแต่ 24-27 พ.ย. ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลากว่า 4 วันที่บริษัทไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค และ 4 บริษัทในกลุ่ม แมกซ์เวลกรุ๊ป อันได้แก่ บจก. ที.เอ็ม อินดัสทรี บจก. พิลเลอร์ บจก. แมกซ์เครนและ บจก. แมกซ์เวลบาลานซ์ ได้เข้าร่วมการจัดงานแสดงสินค้า เมทัลเล็กซ์ 2010 ซึ่งเป็น มหกรรมเครื่องจักกล เทคโนโลยีโลหะการ และการประชุมนานาชาติ อันดับ 1 และใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ได้ผ่านไปด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม

สินค้าที่ได้นำมาจัดแสดงในครั้งนี้มีผลิตภันฑ์ที่หลากหลายรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดของกลุ่มบริษัทแมกซ์เวล (ประกอบด้วย 17 บริษัท) ซึ่งรวมถึง หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายและหม้อแปลงเครื่องวัด, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง, มิเตอร์ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ชั้นเก็บสินค้า, อุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนย้าย, อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมทำความสะอาดและกำจัดฝุ่น, เครื่องอัดอากาศ, เครื่องทำลมแห้ง, เครื่องมือลม, ห้องพ่นและอบสี และอุปกรณ์ซ่อมแซมรถยนต์

สินค้าเหล่านี้ได้จัดแสดงในบูธ 2 ชั้นที่สร้างขึ้นเอง โดยโครงสร้างหลักของบูธเป็นผลิตภันฑ์ของหนึ่งในกลุ่มแมกซ์เวล (ที.เอ็ม อินดัสตรี) ซึ่งก็คือ mobile mezzanine floor racking system ทั้งตัวบูธและสินค้าที่หลากหลายของเราที่นำมาแสดงครั้งนี้ สร้างความน่าสนใจให้ผู้เข้าเยี่ยมชมบูธและผู้ที่มาเยี่ยมชมงานเป็นอย่างมาก ช่วยเสริมภาพลักษณ์ในหมู่นักือุตสาหกรรม
วีดีโอกลุ่มบริษัทแม็กซ์เวล วีดีโอโครงสร้างบูธที่จัดแสดง
 
กลับ