หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน แบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์ 1 เฟส ใช้งานภายนอก

ใช้เทคโนโลยี wound core ที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการเลือกใช้ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับขดลวดทั้ง 2 ด้าน ใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและระบายความร้อนภายในถังหม้อแปลงที่ปิดผนึกโดยสมบูรณ์

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3D แบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์ 3 เฟส ใช้งานภายนอก

ใช้เทคโนโลยีการออกแบบและผลิต 3D wound core ที่ทันสมัยล่าสุดของโลก ทำให้เราได้สร้างนวัตกรรมหม้อแปลง 3D ประหยัดพลังงานชนิดน้ำมันเป็นรายแรกในอาเซียน

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน แบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์ 3 เฟส ใช้งานภายนอก

ใช้เทคโนโลยี wound core* ที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการเลือกใช้ ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับคอยล์ทั้ง 2 ด้าน และใช้น้ำมัน หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและระบายความร้อนแบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์ ระบายความร้อนด้วยน้ำมันหม้อแปลงผ่านผนังแบบลอนลูกฟูกของถังหม้อแปลง

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน แบบมีถังสำรองน้ำมัน 3 เฟส ใช้งานภายนอก

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการเลือกใช้ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับคอยล์ทั้ง 2 ด้าน และใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและ ระบายความร้อนแบบมีถังรองรับการขยายตัวของน้ำมัน จึงเหมาะกับหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่ต้องใช้น้ำมันมาก

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน ชนิดซีเอสพี 3 เฟส ใช้งานภายนอก

ใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและระบายความร้อน ปัจจุบันผลิตให้การไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น โดยติดตั้งเซอร์กิตเบรคเกอร์ด้านแรงดันต่ำชนิดแช่ในน้ำมัน และ Lightning Arrester

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง คาสเรซิน 3 เฟส ใช้งานภายใน

เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดใช้ฉนวนเรซินแบบหล่อหุ้มขดลวด หรือแผ่นฟอยล์ รูปร่างลักษณะสวยงามทันสมัยกว่าแบบใช้ฉนวนน้ำมันและสะอาดกว่า ไม่สกปรกจากน้ำมัน