หม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบจำหน่าย

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสแบบปิดผนึกชนิดน้ำมัน

ใช้เทคโนโลยี wound core ที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการเลือกใช้ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับขดลวดทั้ง 2 ด้าน ใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและระบายความร้อนภายในถังหม้อแปลงที่ปิดผนึกโดยสมบูรณ์

หม้อแปลงไฟฟ้า 3D แบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์

ใช้เทคโนโลยีการออกแบบและผลิต 3D wound core ที่ทันสมัยล่าสุดของโลก ทำให้เราได้สร้างนวัตกรรมหม้อแปลง 3D ประหยัดพลังงานชนิดน้ำมันเป็นรายแรกในอาเซียน

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์

ใช้เทคโนโลยี wound core* ที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการเลือกใช้ ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับคอยล์ทั้ง 2 ด้าน และใช้น้ำมัน หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและระบายความร้อนแบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์ ระบายความร้อนด้วยน้ำมันหม้อแปลงผ่านผนังแบบลอนลูกฟูกของถังหม้อแปลง

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบมีถังรองรับการขยายตัวของน้ำมัน

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการเลือกใช้ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับคอยล์ทั้ง 2 ด้าน และใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและ ระบายความร้อนแบบมีถังรองรับการขยายตัวของน้ำมัน จึงเหมาะกับหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่ต้องใช้น้ำมันมาก

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

ช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการเลือกใช้ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับคอยล์ทั้ง 2 ด้านและใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นฉนวนและระบายความร้อน เป็นหม้อแปลงจ่ายกำลังไฟฟ้า และอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติให้คงที่ในเครื่องเดียว สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่จำเป็น

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบมีสวิท์ชตัดตอนในตัว

ใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและระบายความร้อน ปัจจุบันผลิตให้การไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น โดยติดตั้งเซอร์กิตเบรคเกอร์ด้านแรงดันต่ำชนิดแช่ในน้ำมัน และ Lightning Arrester

หม้อแปลงแห้งแบบคาสเรซิน

เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดใช้ฉนวนเรซินแบบหล่อหุ้มขดลวด หรือแผ่นฟอยล์ รูปร่างลักษณะสวยงามทันสมัยกว่าแบบใช้ฉนวนน้ำมันและสะอาดกว่า ไม่สกปรกจากน้ำมัน

ดีจูนรีแอคเตอร์

ได้รับการออกแบบและการผลิตภายใต้ระบบบริหารคุณภาพอย่างเข้มงวด ทางบริษัทสามารถผลิตดีจูนรีแอคเตอร์ที่มีคุณภาพสูง ขนาด 50 kVAr 3 เฟส ระบบแรงดันไฟฟ้า 400 V ความถี่ 50 Hz เพื่อใช้งานร่วมกับตัวเก็บประจุขนาด 80 kVAr, 525 V, 50 Hz และเพื่อให้สอดรับกับการประหยัดพลังงานในปัจจุบัน ดีจูนรีแอคเตอร์ที่ผลิตขึ้นได้