หม้อแปลง
สำหรับเครื่องวัด

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า แบบคาสเรซิน (ติดตั้งกลางแจ้ง)

เป็นหม้อแปลงกระแสชนิดแห้งหล่อด้วยเรซิน มีความปลอดภัยสูง สามารถออกแบบและผลิตที่ Accuracy class 0.2%-3.0% และ/หรือ 5P10-10P20 โดยการไฟฟ้านครหลวงได้ใช้ติดตั้งในระบบมิเตอร์ตั้งแต่ปี 2541 เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า แบบคาสเรซิน (ใช้งานภายใน)

เป็นหม้อแปลงกระแสชนิดแห้งหล่อด้วยเรซิน มีความปลอดภัยสูง สามารถออกแบบและผลิตที่ Accuracy class 0.2%-0.3% และ/หรือ 5P10-10P20 ใช้ติดตั้งภายในตู้หรือในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ชนิดน้ำมัน (ติดตั้งกลางแจ้ง)

เป็นหม้อแปลงกระแสชนิดน้ำมัน มีความปลอดภัยสูง สามารถออกแบบและผลิตที่ Accuracy class 0.2%-3.0% และ/หรือ 5P10-10P20 ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนมากใช้หม้อแปลงกระแสชนิดนี้ในระบบ

หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า แบบคาสเรซิน (ติดตั้งกลางแจ้ง)

เป็นหม้อแปลงแรงดันชนิดแห้งหล่อด้วยเรซิน มีความปลอดภัยสูง สามารถออกแบบและผลิตที่ Accuracy class 0.2%-3.0% และ/หรือ 3P หรือ 6P โดยการไฟฟ้านครหลวงสั่งซื้อและติดตั้งใช้งานตั้งแต่ปี 2541 แทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า แบบคาสเรซิน (ใช้งานภายใน)

เป็นหม้อแปลงแรงดันชนิดแห้งหล่อด้วยเรซิน มีความปลอดภัยสูง สามารถออกแบบและผลิตที่ Accuracy class 0.2-3.0% และ/หรือ 3P หรือ 6P ใช้ติดตั้งภายในตู้หรือในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า ชนิดน้ำมัน (ติดตั้งกลางแจ้ง)

เป็นหม้อแปลงแรงดันชนิดน้ำมัน มีปลอดภัยสูง สามารถออกแบบและผลิตที่ Accuracy class 0.2%-3.0% และ/หรือ 3P หรือ 6P ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนมากใช้หม้อแปลงกระแสชนิดนี้ในระบบ

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำ แบบกล่องพลาสติก (ใช้งานภายใน)

เป็นหม้อแปลงกระแสแรงดันต่ำชนิดแห้งบรรจุในกล่องครอบพลาสติกคุณภาพสูง มีความปลอดภัยสูง สามารถออกแบบและผลิตที่ Accuracy class 0.5 ใช้ติดตั้งภายในตู้มิเตอร์หรือในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำ แบบคาสเรซิน (ใช้งานภายในและภายนอก)

เป็นหม้อแปลงกระแสแรงดันต่ำชนิดแห้งหล่อด้วยเรซิน มีความปลอดภัยสูง สามารถออกแบบและผลิตที่ Accuracy class 0.6 ใช้ติดตั้งภายในตู้มิเตอร์หรือในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าสเปกลูกค้ากำหนด ชนิดคาสเรซิน (ใช้งานภายในและภายนอก)

เราสามารถผลิตหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบคาสเรซินสเปคตามที่ลูกต้องการได้ ทั้งแบบใช้งานภายในและใช้ภายนอกขึ้นอยู่กับความต้องการพิเศษของลูกค้า ผลิตสูงสุดแรงดันไม่เกิน 36 เควี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าสเปกลูกค้ากำหนด ชนิดคาสเรซิน (ใช้งานภายในและภายนอก)

เราสามารถผลิตหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าแบบคาสเรซินสเปคตามที่ลูกต้องการได้ ทั้งแบบใช้งานภายในและใช้ภายนอกขึ้นอยู่กับความต้องการพิเศษของลูกค้า ผลิตสูงสุดแรงดันไม่เกิน 36 เควี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส ชนิดน้ำมัน (ติดตั้งกลางแจ้ง)

เป็นหม้อแปลงแรงดันชนิดน้ำมัน มีปลอดภัยสูง สามารถออกแบบและผลิตที่ Accuracy class 0.5%, 1.0%, 3.0% และ/หรือ 3P หรือ 6P ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนมากใช้หม้อแปลงกระแสชนิดนี้ในระบบ