อุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าแรงสูง

อุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าแรงสูง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสำหรับเป็นอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้า ในระบบจำหน่าย ใช้ก๊าซ SF6 เป็นฉนวนและช่วยดับประกายไฟของหน้า contacts โดยเสริมกับ puffing technics ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น