หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบ
ตรวจสอบและแสดงผลอัจฉริยะ

หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบตรวจสอบและแสดงผลอัจฉริยะ

เป็นระบบตรวจสอบการจ่ายพลังงานของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์ สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหม้อแปลงได้ทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้การบริหารจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว แสดงข้อมูลการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Web browser, LINE@) ทุกที่ ทุกเวลา