จุดเด่นองค์กร

  • ใช้นวัตกรรมและความสามารถในการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำสินค้าสู่การแข่งขันของตลาด
  • มีการบริหารงานที่มั่นคงและการร่วมมือด้านวิศวกรรมกับหลายผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมระดับโลก เช่น บริษัท ไอจิ อิเลคทริค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
  • สินค้าที่มีความหลากหลาย
  • มีความมั่นคงทางการเงิน