ทำไมต้องเป็น
หม้อแปลง3D

  • แข็งแรง ทนทานกว่า
  • อายุการใช้งานยาวนานกว่า
  • เงียบกว่า
  • ช่วยให้เสถียรภาพในเครือข่ายไฟฟ้าดีขึ้น
  • มีรุ่น ประหยัดพลังงาน!

แข็งแรง ทนทานกว่า

มั่นคง อายุการใช้งานยาวนาน

เงียบกว่า

มีเสียงรบกวนน้อยกว่า

ช่วยให้เสถียรภาพ

ในเครือข่ายไฟฟ้าดีขึ้น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลดการใช้วัสดุน้อยลง