ทำไมต้องเป็น
หม้อแปลง3D

  • ประหยัดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น, ค่าใช้จ่ายต้นทุนรวมต่ำกว่า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(เฉพาะในรุ่นประหยัดพลังงาน และ )
  • แข็งแรงและทนทานมากขึ้น
  • เสียงขณะใช้งานเงียบกว่า
  • ช่วยให้เสถียรภาพในเครือข่ายไฟฟ้าดีขึ้น