ปฏิวัติเทคโนโลยีหม้อแปลงไฟฟ้า 3D

เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า 3D ระบบจำหน่าย ซึ่งปฏิวัติการใช้แกนเหล็กเป็นแบบพิเศษ delta (3D) wound core เป็นหม้อแปลงในอุดมคติ

ประโยชน์จากเทคโนโลยี

 • ทำให้ประหยัดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น, ค่าใช้จ่ายต้นทุนรวมต่ำกว่า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(เฉพาะในรุ่นประหยัดพลังงาน และ )
 • แข็งแรงและทนทานมากขึ้น
 • เสียงขณะใช้งานเงียบกว่า
 • ช่วยให้เสถียรภาพในเครือข่ายไฟฟ้าดีขึ้น

ที่มาของเทคโนโลยี

เริ่มขึ้นในปี 2423 โดยวิศวกรและนักประดิษฐ์ชาวยุโรปได้ค้นพบทฤษีการสร้างหม้อแปลง 3 เฟสที่มีความสมดุลในด้านโครงสร้างและทางไฟฟ้าที่ดีที่สุดโดยแกนเหล็กจะเป็นแบบสมมาตรรูปทรงลักษณะสามเหลี่ยม แต่ทฤษฎีดังกล่าวก็ไม่สามารถสร้างได้จริงเนื่องจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีการผลิตในสมัยนั้นไม่เอื้ออำนวยและค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

แนะนำเทคโนโลยี

 • transformer-3D wound core แกนเหล็ก:
  แกนเหล็กแบบ 3D wound core
 • transformer-wound core_coil winding ส่วนประกอบ: แกนเหล็กแบบ 3D
  wound core + ขดลวด
 • transformer-3D energy saving oil-immersed หม้อแปลงไฟฟ้า: หม้อแปลงประหยัดพลัง
  3D ชนิดน้ำมัน (ติดตั้งภายนอก)
 • หม้อแปลงไฟฟ้า 3D ได้ออกจำหน่ายอย่างเป็นทางการในยุโรปตั้งแต่ปี 2547 และได้ชื่อว่าเป็น "หม้อแปลงสำหรับอนาคต"
 • ในปี 2551 ไทยแมกซ์เวลฯ ได้เริ่มโครงการพัฒนาหม้อแปลง 3D และเป็นผู้ผลิตรายแรกในอาเซียนที่ได้นำเสนอหม้อแปลง 3D ประหยัดพลังงานระบบจำหน่ายชนิดน้ำมันในปี 2555
 • นวัตกรรมแกนเหล็กแบบ 3D wound core สามารถผลิตได้โดยใช้เทคโนโลยี wound core ล่าสุดเท่านั้น(ไทยแมกซ์เวลฯ ได้ใช้เทคโนโลยี wound core ที่เหมือนกันมาตั้งแต่ปี 2522)
 • หม้อแปลงไฟฟ้า 3D หรือที่เรียกกันว่า Tri-dimensional wound core transformer หรือ Triangular wound core transformer
 • transformer-The revolutionary 3D wound core การปฏิวัติแกนเหล็กแบบ 3D wound core
 • transformer-The conventional stacked core แกนเหล็กแบบวางซ้อนกันทั่วไป

จุดเด่นของเทคโนโลยี

โครงสร้างแกนเหล็กที่ดีกว่า

การวางแกนเหล็กที่ดีกว่า

ข้อดีของเทคโนโลยี

แกนเหล็กแบบ 3D wound core คือ เทคโนโลยีหม้อแปลงในอุดมคติ ส่งผลให้

 • มีความสมดุลของวงจรสนามแม่เหล็กและกระแส exciting ทั้ง 3 เฟส
 • ความสูญเสียขณะไม่มีโหลดต่ำกว่า
 • การสั่นสะเทือนลดลง
 • กระแส in-rush ลดลง
 • ทนการลัดวงจรได้ดีกว่า
 • ใช้กระแส exciting หรือกระแส no-load ลดลง
transformer-ideal transformer

ผลกระทบจากฮาร์โมนิคส์ที่ 3 และฮาร์โมนิคส์รบกวนลดลง

transformer-3rd harmonic transformer-total harmonics

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบทั้งหมดทำโดยใช้ หม้อแปลง 3D wound core 225kVA และหม้อแปลงแบบทั่วไปภายใต้สภาวะที่เฉพาะเจาะจงเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น


เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ค่าไฟฟ้าและจุดคุ้มทุน

ประหยัดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

 • หม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 43% มากกว่าหม้อแปลงที่มีความสูญเสียมาตรฐานทั่วไป จากการลดค่าความสูญเสียทั้งหมดของหม้อแปลงภายใน 5 ปี
 • transformer-energy saving หม้อแปลงประหยัด
  พลังงาน 3D รุ่น
 • transformer-Standard loss หม้อแปลงความสูญเสีย
  มาตรฐานทั่วไป
 • ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงที่ประหยัดได้ โดยหม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น
 • ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงขณะไม่มีโหลดหรือจากแกนเหล็ก
 • ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงขณะใช้งานหรือจากขดลวด

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน 5 ปี

 • ราคาหม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น – ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงที่ประหยัดได้ใน 5 ปี = ราคาหม้อแปลงความสูญเสียมาตรฐานทั่วไป
 • transformer-ROI-3d หม้อแปลงประหยัด
  พลังงาน 3D รุ่น
 • transformer-ROI-standard หม้อแปลงความสูญเสีย
  มาตรฐานทั่วไป
 • ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงที่ประหยัดได้ โดยหม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น
 • ราคาหม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น
 • ราคาหม้อแปลงความสูญเสียมาตรฐานทั่วไป

ค่าใช้จ่ายรวมต่ำกว่า

 • ค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ำกว่าของหม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี คือ 28% ซึ่งต่ำกว่าของหม้อแปลงความสูญเสียมาตรฐานทั้วไป
 • transformer-TOC-3d หม้อแปลงประหยัด
  พลังงาน 3D รุ่น
 • transformer-TOC-standard หม้อแปลงความสูญเสีย
  มาตรฐานทั่วไป
 • ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงที่ประหยัดได้ โดยหม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น
 • ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงขณะไม่มีโหลดหรือจากแกนเหล็ก
 • ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงขณะใช้งานหรือจากขดลวด
 • ราคาหม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น
 • ราคาหม้อแปลงความสูญเสียมาตรฐานทั่วไป

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณต้นไม้เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง

 • หม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าและต้องใช้ปริมาณต้นไม้เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าหม้อแปลงความสูญเสียมาตรฐานทั่วไปถึง 43% (คำนวณการใช้งานหม้อแปลงเฉลี่ยที่ 80%)
transformer-Reduced CO2 transformer-trees to offset CO2

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบทั้งหมดทำโดยใช้ หม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น 1000kVA (ความสูญเสียตาม European standard A0 + Ak) และหม้อแปลงความสูญเสียมาตรฐานทั่วไปภายใต้สภาวะที่เฉพาะเจาะจงเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น


การใช้งาน

 • เหมาะสำหรับติดตั้งกับสถานที่ๆต้องการความเงียบหรือระดับเสียงที่ต่ำในการปฏิบัติงาน
 • เหมาะสำหรับติดตั้งกับสถานที่ๆใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหว (เช่น ดาต้าเซ็นเตอร์) ที่ๆต้องการ ฮาร์โมนิคส์ ต่ำ หรือใช้เป็นหม้อแปลง isolating
 • เหมาะสำหรับการลดค่าไฟในสถานที่ติดตั้งที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง (เช่น กิจการห้องเย็นที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี)

การติดตั้ง

 • สามารถใช้ติดตั้งตามเงื่อนไขการติดตั้งภายนอกและมาตรฐานในปัจจุบันได้
 • สามารถติดตั้งทดแทนหม้อแปลงความสูญเสียมาตรฐานทั่วไปที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
 • transformer-tme หม้อแปลง 3D ประหยัดพลังงานระบบจำหน่าย
 • transformer-install การติดตั้งหม้อแปลงบนคานนั่งร้าน: ชนาด 315 ถึง 1250 เควีเอ
 • transformer-install-floor การติดตั้งหม้อแปลงวางพื้น: ขนาด 315 ถึง 2000 เควีเอ

สถานที่ติดตั้ง

เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งในภูมิอากาศแบบประเทศไทยหรือสภาพแวดล้อมดังนี้ ระดับความสูง

 • เหนือระดับน้ำทะเลไมเ่กิน 1000 เมตร
 • อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด : 40 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดวัน : 35 องศาเซลเซียส
 • ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยตลอดปี : 94 องศาเซลเซียส
 • สามารถออกแบบและผลิตให้ใช้งานกับสภาพแวดล้อมอื่นๆได้