อุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าแรงสูง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสำหรับเป็นอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้า ในระบบจำหน่าย ใช้ก๊าซ SF6 เป็นฉนวนและช่วยดับประกายไฟของหน้า contacts โดยเสริมกับ puffing technics ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและปลอดภัย ด้วยพื้นฐาน “quick make quick brake” และระบบกลไกลที่ประกอบอยู่ใน ตัวถังโดยมี SF6 Gas แช่อยู่ตลอดเวลา จึงหมดปัญหาเรื่องการสึกกร่อนและ หมดกังวลเรื่องการบำรุงรักษา อีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับ DAS system ซึ่งเป็นระบบควบคุมการตัดต่อ กระแสไฟฟ้าระยะไกล โดยมีการติดตั้ง current sensing device ไว้ภายในตัวถัง เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงสามารถต่อกับ RTU เพื่อให้เกิดระบบ DAS ได้เลย โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น

จุดเด่นและประโยชน์

  • ใช้ SF6 เป็นฉนวนไฟฟ้าและช่วยดับ Arc ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งชีวิต
  • ด้วยเทคนิคของ Pure Puffer ทำให้ขณะเปิดวงจร ไม่มีกระแสรั่วไหลไปยังชิ้นส่วนอื่น
  • เวลาเกิด Arc สั้นมาก (0.5 cycles), หน้าคอนแทคมีลักษณะคล้ายดอกทิวลิป ทำด้วยทองแดงผสมทังสเตนมีความทนทานต่อการ Arc อย่างดี ซึ่งเป็นผลให้ทนกระแสได้มากกว่า 400 เท่าของกระแสที่จ่ายโหลดขณะตัดต่อวงจร
  • ที่ความดันบรรยากาศของ SF6 gas ภายในตัวถังยังคงสภาพความเป็นฉนวน และการดับ Arc ได้ดี
  • ตัวถังทำมาจากสแตนเลสคาร์บอนต่ำ เพื่อปกป้องกันการสึกกร่อนของรอยเชื่อมต่อ และใช้เทคนิคการซีลแบบ 2 ชั้น
  • ด้วยยาง EPDM ทำให้คุณลักษณะของการซีลมีอายุที่ยาวนาน

การใช้งาน

  • โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารที่พักอาศัย โรงพยาบาลและทุกสถานที่ ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่าย

มาตรฐาน

  • มาตรฐานสากล IEC 60265-1
  • มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 : 2008

กำลังการผลิต


ขั้ว ความถี่ พิกัดแรงดัน กระแสพิกัด
แบบ 3 ขั้ว 50 เฮิรตซ์ 24, 36 Kv 400, 630 A