หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสแบบปิดผนึกชนิดน้ำมัน

ใช้เทคโนโลยี wound core ที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการเลือกใช้ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับขดลวดทั้ง 2 ด้าน ใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและระบายความร้อนภายในถังหม้อแปลงที่ปิดผนึกโดยสมบูรณ์ ผนังของถังหม้อแปลงมีชุดแผ่นครีบลูกฟูกเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวการระบายความร้อนให้กับน้ำมันหม้อแปลง

จุดเด่นและประโยชน์

 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำกว่าหม้อแปลงน้ำมันทุกประเภท
 • เหมาะกับหม้อแปลงที่มีขนาด kVA ไม่มาก
 • ควรติดตั้งบนเสาเดียว
 • ใช้งานได้เต็ม เควีเอ (เต็มพิกัด 100%)
 • ปลอดภัย ทนทานต่อการใช้งาน
 • โครงสร้างแข็งแรงทนทาน
 • ลดโอกาสที่จะเกิดการสึกกร่อนของขดลวดในน้ำมันโดยการใช้ลวดทองแดงเคลือบฉนวนอีนาเมล
 • สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการพิเศษอื่นๆ ได้

การใช้งาน

 • โรงงาน อาคารที่พักอาศัยและทุกสถานที่ๆต้องการใช้ไฟฟ้า

มาตรฐาน

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.384-2543
 • มาตรฐานสากล IEC 60076 หรือมาตรฐานวิศวกรรมอื่นๆตามประเทศผู้ใช้งาน
 • ควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001

กำลังการผลิต


เฟส ความถี่ แรงดัน ขนาดหม้อแปลง
1 เฟส 50 เฮิรตซ์ 22 เควี, 19 เควี 30 เควีเอ และ 50 เควีเอ
สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการพิเศษอื่นๆ ได้