หม้อแปลงไฟฟ้า 3D แบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์

ใช้เทคโนโลยีการออกแบบและผลิต 3D wound core ที่ทันสมัยล่าสุดของโลก ทำให้เราได้สร้างนวัตกรรมหม้อแปลง 3D ประหยัดพลังงานชนิดน้ำมันเป็นรายแรกในอาเซียน และด้วยคุณสมบัติเด่นของเทคโนโลยีทางโครงสร้างแกนเหล็กและขดลวดที่เรียงกันอย่างสมดุลแบบ 3 มิตินี้ทำให้ได้

 • สมดุลทางโครงสร้างและทางไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส
 • ความสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำ(เฉพาะในรุ่นประหยัดพลังงาน "Silver" และ "Gold") - กระแส no load ต่ำ
 • การสั่นสะเทือนลดลง

จุดเด่นและประโยชน์

หม้อแปลง 3D คือ "หม้อแปลงสำหรับอนาคต"
 • ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย (มีในรุ่นประหยัดพลังงาน "Silver" และ "Gold")
 • เสียงเงียบกว่าหม้อแปลงทั่วไป
 • แข็งแรงและทนทานกว่าหม้อแปลงทั่วไป
 • ใช้กระแส no load น้อยลงและระบบมีความเสถียร ทำให้ยืดอายุอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
 • ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพดีขึ้น

การใช้งาน

 • เหมาะกับสถานที่และการทำงานที่ต้องการความเงียบเป็นพิเศษ
 • หม้อแปลงรุ่นประหยัดพลังงาน "Silver" และ "Gold" เหมาะกับสถานที่ติดตั้งที่มีการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากและต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 365 วัน เช่น กิจการห้องเย็น กิจการขายไฟฟ้า IPP SPP และ VSPP

มาตรฐาน

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.384-2543
 • มาตรฐานสากล IEC 60076 หรือมาตรฐานวิศวกรรมอื่นๆตามประเทศผู้ใช้งาน
 • ควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001
 • ความสูญเสียหม้อแปลงรุ่นประหยัดพลังงาน "Gold" ตามมาตรฐานสากล European Loss Standard : Table A.2 EN 50464-1 (A0), Table A.3 EN 50464-1 (Ak)

กำลังการผลิต


เฟส ความถี่ แรงดัน ขนาดหม้อแปลง
3 เฟส 50 เฮิรตซ์ 22, 24 สูงสุดถึง 36เควี 315 - 3000 เควีเอ

สถานที่ตั้ง

เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งในภูมิอากาศแบบประเทศไทยหรือสภาพแวดล้อมดังนี้
 • ระดับความสูง : เหนือระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1000 เมตร
 • อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด : 40 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดวัน : 35 องศาเซลเซียส
 • ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยตลอดปี : 94 เปอร์เซ็นต์
สามารถออกแบบและผลิตให้ใช้งานกับสภาพแวดล้อมอื่นๆได้