หม้อแปลงไฟฟ้าแบบมีถังรองรับการขยายตัวของน้ำมัน

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการเลือกใช้ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับคอยล์ทั้ง 2 ด้าน และใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและ ระบายความร้อนแบบมีถังรองรับการขยายตัวของน้ำมัน จึงเหมาะกับหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่ต้องใช้น้ำมันมาก อากาศถ่ายเทระหว่างภายในถัง และภายนอกผ่านกระบอกซิลิกาที่มีน้ำมันหม้อแปลง และสารซิลิกาดูดความชื้น ระบายความร้อนด้วยน้ำมันหม้อแปลง ผ่านครีบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง ที่ติดตั้งกับถังของหม้อแปลงไฟฟ้า ที่รับน้ำหนักของน้ำมันปริมาณมาก สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่จำเป็น เช่น Buchholz Relay เพื่อตรวจจับและเตือนความผิดปกติภายในหม้อแปลง Thermometer เพื่อตรวจจับและเตือนเมื่อความร้อนขึ้นสูงกว่าค่าที่ต้องการ Pressure Relief Device เพื่อเปิดปิดวาล์วระบายแรงดันภายในถังกรณีเกิดความผิดปกติภายใน ป้องกันถังไม่ให้มีแรงดันสูงเกินค่ามาตรฐาน

จุดเด่นและประโยชน์

 • ครงสร้างใกล้เคียงกับหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงของสถานีจ่าย ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ
 • เหมาะกับหม้อแปลงที่มีขนาด kVA มาก
 • ระบายความร้อนได้ดีมาก สามารถออกแบบตำแหน่งของครีบระบายความร้อนให้เหมาะกับสถานที่ติดตั้งได้จึงสามารถวางบนพื้นหรือบริเวณที่การระบายความร้อนไม่ได้เต็มที่
 • ติดพัดลมระบายความร้อนเพิ่มเติมได้
 • ทนทานอายุใช้งานยาวนานกว่าแบบอื่น
 • ใช้งานได้เต็ม kVA 100%
 • ระดับเสียงขณะใช้งานจะเบากว่าหม้อแปลงทั่วไปที่ kVA เท่ากัน
 • ค่า Partial discharge ต่ำ ทำให้อายุการใช้งานนาน
 • ลดโอกาสที่จะเกิดการสึกกร่อนของขดลวดในน้ำมันโดยการใช้ลวดทองแดงเคลือบฉนวนอีนาเมล
 • สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการพิเศษอื่นๆ ได้

การใช้งาน

 • โรงงานอุตสาหกรรม โรงานขนาดใหญ่ โรงแรม อาคารที่พักอาศัย โรงพยาบาลและทุกสถานที่ ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก

มาตรฐาน

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.384-2543
 • มาตรฐานสากล IEC 60076 หรือมาตรฐานวิศวกรรมอื่นๆ ตามประเทศผู้ใช้งาน
 • ควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001

กำลังการผลิต


เฟส ความถี่ แรงดัน ขนาดหม้อแปลง
3 เฟส 50 เฮิรตซ์ สูงสุดถึง 36 เควี 750 - 10000 เควีเอ
สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการพิเศษอื่นๆ ได้