หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการเลือกใช้ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับคอยล์ทั้ง 2 ด้านและใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นฉนวนและระบายความร้อน เป็นหม้อแปลงจ่ายกำลังไฟฟ้า และอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติให้คงที่ในเครื่องเดียว สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่จำเป็น เช่น Buchholz Relay เพื่อตรวจจับและเตือนความผิดปกติภายในหม้อแปลง Thermometer เพื่อตรวจจับและเตือนเมื่อความร้อนขึ้นสูงกว่าค่าที่ต้องการ Pressure Relief Device เพื่อเปิดปิดวาล์วระบายแรงดันภายในถังกรณีเกิดความผิดปกติภายใน ป้องกันถังไม่ให้รับแรงดันสูงเกินค่ามาตรฐานจนได้รับความเสียหาย

จุดเด่นและประโยชน์

หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าและอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่โดยอัตโนมัติในเครื่องเดียว
 • สะดวกและปลอดภัยไม่ต้องให้พนักงานปรับตั้ง Tap เอง
 • ราคาต่ำกว่าการใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติแบบใช้แรงดันไฟฟ้า 400 V.
 • เหนือกว่าเพราะแรงดันไฟฟ้าด้านใช้งานจะมีค่าคงที่มีผลครอบคลุมทั้งระบบจ่ายไฟฟ้าไม่ใช่เฉพาะเครื่องจักรบางหรือบางกลุ่ม
 • ช่วยยึดอายุเครื่องจักร เครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
 • ทนทานอายุใช้งานยาวนาน
 • ใช้ติดตั้งแทนที่หม้อแปลงไฟฟ้าได้ทันที
 • สามารถเลือกรูปแบบถังทั้งแบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์และแบบมีถังรองรับการขยายตัวของน้ำมัน
 • สามารถติดตั้งชุดควบคุมระยะไกล Remote Controller ได้
 • ใช้งานได้เต็ม kVA 100%
 • ระดับเสียงขณะใช้งานจะเบากว่าหม้อแปลงทั่วไปที่ kVA เท่ากัน
 • ค่า Partial discharge ต่ำ ทำให้อายุการใช้งานนาน
 • ลดโอกาสที่จะเกิดการสึกกร่อนของขดลวดในน้ำมันโดยการใช้ลวดทองแดงเคลือบฉนวนอีนาเมล
 • สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการพิเศษอื่นๆ ได้

การใช้งาน

 • เหมาะกับพื้นที่ๆ มีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่เนื่องจากห่างจากสถานีไฟฟ้ามากหรือมีผู้ใช้หนาแน่น ส่งผลเสียต่อเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

มาตรฐาน

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.384-2543
 • มาตรฐานสากล IEC 60076 หรือมาตรฐานวิศวกรรมอื่นๆตามประเทศผู้ใช้งาน
 • ควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001

กำลังการผลิต


เฟส ความถี่ แรงดัน ขนาดหม้อแปลง
3 เฟส 50 เฮิรตซ์ สูงสุดถึง 36 เควี 315 - 3000 เควีเอ
สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการพิเศษอื่นๆ ได้