หม้อแปลงไฟฟ้าแบบมีสวิท์ชตัดตอนในตัว

ใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและระบายความร้อน ปัจจุบันผลิตให้การไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น โดยติดตั้งเซอร์กิตเบรคเกอร์ด้านแรงดันต่ำชนิดแช่ในน้ำมัน และ Lightning Arrester ช่วยป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าจากฟ้าผ่าได้ในระดับหนึ่ง ปัจจุบันใช้ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง

จุดเด่นและประโยชน์

  • เพิ่มความปลอดภัยต่อระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีเซอร์กิตเบรกเกอร์
  • ป้องกันหม้อแปลงไม่ให้เสียหายจากการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเกินพิกัด และมี Lightning Arrester ป้องกันหม้อแปลงจากฟ้าผ่า
  • ทนทานอายุการใช้งานนาน
  • ใช้ SHORT-CIRCUIT PROOF DESIGN ในการผลิต

การใช้งาน

  • การไฟฟ้านครหลวงใช้ เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ใช้งานที่มีเนื้อที่จำกัดในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหรือต้องการเพิ่มอุปกรณ์ป้องกัน

มาตรฐาน

  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.384-2543
  • มาตรฐานสากล IEC 60076 หรือมาตรฐานวิศวกรรมอื่นๆ ตามประเทศผู้ใช้งาน
  • ควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001

กำลังการผลิต


เฟส ความถี่ แรงดัน ขนาดหม้อแปลง
3 เฟส 50 เฮิรตซ์ สูงสุดถึง 24 เควี 150 - 225 เควีเอ
สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการพิเศษอื่นๆ ได้