หม้อแปลงแห้งแบบคาสเรซิน

เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดใช้ฉนวนเรซินแบบหล่อหุ้มขดลวด หรือแผ่นฟอยล์ รูปร่างลักษณะสวยงามทันสมัยกว่าแบบใช้ฉนวนน้ำมันและสะอาดกว่า ไม่สกปรกจากน้ำมัน

จุดเด่นและประโยชน์

 • บำรุงรักษาง่าย และมีค่าใช้จ่ายต่ำ เพียงการทำความสะอาดและตรวจสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าโดยวิศวกรที่ชำนาญงานปีละ 1 ครั้ง
 • ก็เพียงพอ*
 • อายุของฉนวนและการใช้งานนานกว่า
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำน้อยกว่าหม้อแปลงชนิดน้ำมันเพราะสามารถติดตั้งใกล้ศูนย์กลางโหลดได้และลดการสูญเสียในสาย
 • สามารถเพิ่มกำลัง(kVA) ได้ โดยการเพิ่มการทำงานของพัดลมระบายความร้อน ลูกค้าต้องแจ้งความต้องการ ก่อนการออกแบบ
 • ช่วยให้อาคารสถานที่ดูสวยงาม เนื่องจากหม้อแปลงถูกติดตั้งภายในอาคารและใช้พื้นที่ไม่มาก
 • สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการพิเศษอื่นๆ ได้

การใช้งาน

 • เหมาะกับการติดตั้งภายในอาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่อาศัย สำนักงาน

มาตรฐาน

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.384-2543
 • มาตรฐานสากล IEC Std.
 • มาตรฐานสากล IEEE Std.
 • ควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001
 • สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการอื่นๆ ได้

กำลังการผลิต


เฟส ความถี่ แรงดัน ขนาดหม้อแปลง
3 เฟส 50 หรือ 60 เฮิรตซ์ สูงสุดถึง 36 เควี 50 - 8000 เควีเอ
สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการพิเศษอื่นๆ ได้