หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า คาสเรซิน แรงดันสูง 1 เฟส ใช้งานภายนอก

เป็นหม้อแปลงกระแสชนิดแห้งหล่อด้วยเรซิน มีความปลอดภัยสูง สามารถออกแบบและผลิตที่ Accuracy class 0.2%-3.0% และ/หรือ 5P10-10P20 โดยการไฟฟ้านครหลวงได้ใช้ติดตั้งในระบบมิเตอร์ตั้งแต่ปี 2541 เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

ถึงปัจจุบัน (2552), TME ได้จำหน่ายหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า แบบคาสเรซิน ทั้งใช้งานกลางแจ้ง และใช้งานภายในไปกว่า 13,000 เครื่อง

จุดเด่นและประโยชน์

 • เทคนิคการออกแบบและผลิตจาก KWK Messwandler GmbH & CO.KG. ประเทศเยอรมัน
 • ให้ความละเอียดเที่ยงตรงสูง
 • ขนาดเล็กกว่าและน้ำหนักเบากว่าเมื่อเทียบกับชนิดน้ำมัน
 • สะดวกต่อการติดตั้ง
 • ปลอดภัย
 • ผลิตได้มาตรฐานระดับสากล
 • ทนรังสี UV มีอายุการใช้งานยาวนาน
 • โครงสร้างไม่ต้องการการดูแลรักษาเทียบกับแบบน้ำมัน
 • เป็นที่ยอมรับของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นิคมอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชน
 • คุณภาพเช่นเดียวกับของที่นำเข้าจากต่างประเทศ
 • สะดวกและส่งมอบเร็วกว่าสินค้านำเข้า
 • สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการพิเศษอื่นๆ ได้

การใช้งาน

 • เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าสำหรับการคำนวณเงินค่าใช้ไฟฟ้าและ/หรืออุปกรณ์ป้องกัน

มาตรฐาน

 • มาตรฐานสากล IEC 60044-1 IEEE/ANSI Std.
 • ควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001
 • สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการอื่นๆ ได้

กำลังการผลิต


เฟส ความถี่ แรงดัน ขนาดหม้อแปลง พิกัดกระแส
1 เฟส 50 เฮิรตซ์ 12-36 เควี 20 - 500 วีเอ 10 - 1000 แอมแปร์
สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการพิเศษอื่นๆ ได้