หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า แรงดันต่ำ แบบกล่องพลาสติก 1 เฟส ใช้งานภายใน

เป็นหม้อแปลงกระแสแรงดันต่ำชนิดแห้งบรรจุในกล่องครอบพลาสติกคุณภาพสูง มีความปลอดภัยสูง สามารถออกแบบและผลิตที่ Accuracy class 0.5 ใช้ติดตั้งภายในตู้มิเตอร์หรือในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ใช้ติดตั้งในระบบมิเตอร์ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

จุดเด่นและประโยชน์

 • ให้ความละเอียดเที่ยงตรงสูง
 • ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาดูแลง่าย
 • สะดวกต่อการติดตั้ง
 • ปลอดภัย
 • ผลิตได้มาตรฐานระดับสากล
 • มีอายุการใช้งานยาวนาน
 • คุณภาพเช่นเดียวกับของที่นำเข้าจากต่างประเทศ
 • สะดวกและส่งมอบเร็วกว่าของนำเข้า
 • สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการพิเศษอื่นๆได้

การใช้งาน

 • เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าใช้ติดตั้งร่วมกับมิเตอร์อ่านค่ากระแสไฟฟ้าภายในตู้ควบคุม หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆที่ต้องการพื้นที่ๆจำกัด

มาตรฐาน

 • มาตรฐานสากล DIN 42600, VDE 0414, IEC 60044-1
 • ควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001

กำลังการผลิต


เฟส ความถี่ แรงดัน ขนาดหม้อแปลง พิกัดกระแส
1 เฟส 50 เฮิรตซ์ 0.72 เควี 100-400 แอมแปร์
สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการพิเศษอื่นๆ ได้