หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า คาสเรซิน แรงดันต่ำ 1 เฟส ใช้งานภายในและภายนอก

เป็นหม้อแปลงกระแสแรงดันต่ำชนิดแห้งหล่อด้วยเรซิน มีความปลอดภัยสูง สามารถออกแบบและผลิตที่ Accuracy class 0.6 ใช้ติดตั้งภายในตู้มิเตอร์หรือในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก การไฟฟ้านครหลวงได้ใช้ติดตั้งในระบบมิเตอร์ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

จุดเด่นและประโยชน์

 • ให้ความละเอียดเที่ยงตรงสูง
 • ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาดูแลง่าย
 • สะดวกต่อการติดตั้ง
 • ปลอดภัย
 • ผลิตได้มาตรฐานระดับสากล
 • มีอายุการใช้งานยาวนาน
 • คุณภาพเช่นเดียวกับของที่นำเข้าจากต่างประเทศ
 • สะดวกและส่งมอบเร็วกว่าของนำเข้า
 • สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการพิเศษอื่นๆได้

การใช้งาน

 • เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า ใช้ติดตั้งร่วมกับมิเตอร์อ่านค่ากระแสไฟฟ้าภายในตู้ควบคุม หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆที่ต้องการพื้นที่ๆจำกัด

มาตรฐาน

 • มาตรฐานสากล ANSI/IEEE C57.13, IEC 60044-1
 • ควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001

กำลังการผลิต


เฟส ความถี่ แรงดัน ขนาดหม้อแปลง พิกัดกระแส
1 เฟส 50 เฮิรตซ์ 0.72 เควี 200-400 แอมแปร์
สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการพิเศษอื่นๆ ได้