หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าสเปกลูกค้ากำหนด ชนิดคาสเรซิน (ใช้งานภายในและภายนอก)

เราสามารถผลิตหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบคาสเรซินสเปคตามที่ลูกต้องการได้ ทั้งแบบใช้งานภายในและใช้ภายนอกขึ้นอยู่กับความต้องการพิเศษของลูกค้า ผลิตสูงสุดแรงดันไม่เกิน 36 เควี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ภาพสินค้าด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนที่เราได้ผลิตให้กับลูกค้าได้ใช้งานแล้ว