ดีจูนรีแอคเตอร์

ได้รับการออกแบบและการผลิตภายใต้ระบบบริหารคุณภาพอย่างเข้มงวด ทางบริษัทสามารถผลิตดีจูนรีแอคเตอร์ที่มีคุณภาพสูง ขนาด 50 kVAr 3 เฟส ระบบแรงดันไฟฟ้า 400 Vความถี่ 50 Hz เพื่อใช้งานร่วมกับตัวเก็บประจุขนาด 80 kVAr, 525 V, 50 Hz และเพื่อให้สอดรับกับการประหยัดพลังงานในปัจจุบัน ดีจูนรีแอคเตอร์ที่ผลิตขึ้นได้เลือกใช้แกนเหล็กชนิด Gain-oriented นอกจากนั้นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงจึงใช้ฉนวน Class H ที่ทนความร้อนได้สูงสุด 180 องศาเซลเซียส

จุดเด่นและประโยชน์

 • ใช้เหล็กซิลิคอนที่มีคุณภาพสูงมาทำโครงสร้างของแกนเหล็ก ทำให้มีค่าความสูญเสียของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้น้อย และค่าความเหนียวนำมีความเป็นเชิงเส้นตลอดย่านการทำงาน
 • ใช้ตัวนำแบบฟอยล์มาทำโครงสร้างของคอยล์ ทำให้พื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นรองรับกับกระแสที่ความถี่สูงๆ ส่งผลให้ค่าความสูญเสียของพลังงานไฟฟ้าลดลง อุณหภูมิต่ำ และอายุการใช้งานยาวนาน
 • ใช้ฉนวนที่มีคุณภาพสูงเพื่อรองรับกับอุณหภูมิแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันให้สามารถทนความร้อนได้ตามมาตรฐานและทำให้มั่นใจได้ว่าดีจูนรีแอคเตอร์จะไม่ชำรุดก่อนเวลาอันสมควร
 • ตัวรีแอคเตอร์ถูกชุบด้วยน้ำยาวานิชด้วยเทคโนโลยีการอิมเพรกเนทและถูกอบอย่างดีทำให้โครงสร้างแข็งแรงทนต่อความชื้นและเสียงที่เกิดจากการทำงานต่ำ
 • มีการออกแบบอย่างพิถีพิถันและมีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนทำให้ได้ดีจูนรีแอคเตอร์ที่มีคุณภาพสูง
 • มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
 • มีการกระจายช่องว่างอากาศอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีผลกระทบจากเส้นแรงแม่เหล็กโป่งพองน้อยที่สุด
 • มีการทดสอบด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยใช้โหลดจริงแบบไม่เชิงเส้นที่มีฮาร์มอนิกส์ตามมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าดีจูนรีแอคเตอร์ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพการใช้งาน

ดีจูนรีแอคเตอร์ใช้ต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุเพื่อป้องกันคาปาซิเตอร์แบงค์ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการเกิดเรโซแนนช์ในระบบไฟฟ้าที่มีฮาร์มอนิกส์ปริมาณสูง ซึ่งเราจะรู้จักกันดีในชื่อ “วงจรกรองแบบดีจูน” วงจรกรองแบบดีจูนจึงถูกมาใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างขว้างขวาง

มาตรฐาน

ออกแบบ ผลิตและทดสอบตามมาตรฐานคุณภาพและหลักการทางวิศวกรรม:
 • มาตรฐานสากล IEC60076
 • ควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001

กำลังการผลิต

- Standard : IEC 60076
- Rated power : 50 kVAr
- Filtering factor : 7%, 189 Hz
- Phase : 3
- Frequency : 50 Hz
- Network voltage : 200 - 1000 V
- Rated current : 88 A 
- Design : Distributed air gaps 
Low loss grain-oriented electrical steel sheets
- Total losses : Max. 250 W at rated
- Linearity : 1.55 x In  97% inductance
- Tolerance inductance : ?3% Ln
- Noise level : Max. 50 dB at 1 m. distance
- Insulation class : H (180?C)
- Ambient temperature : 50?C
- Coil winding : Cu or Al
- Dimension: :
W : 180 mm.
L : 300 mm.
H : 235  mm.
          Weight : 32 kg.

สถานที่ตั้ง

เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคารภายใต้สภาวะแวดล้อมดังนี้
 • ความสูง : เหนือระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,000 เมตร
 • อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด : 50 องศาเซลเซียส
 • ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยตลอดปี : 94 เปอร์เซ็นต์