ข่าวสาร

22 มิถุนายน 2564

TME ร่วมมือกับการตรวจโรงงานรัฐบาลไทย เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริคฯ (TME) ร่วมมือกับการตรวจสอบโรงงานของรัฐบาลไทย เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 โดยให้การต้อนรับคณะทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการดังต่อไปนี้:

1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครปฐม
2. สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม
3. สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครปฐม
4. สำนักงานประกันสังคม  จังหวัดนครปฐม
5. สำนักงานอุตสาหกรรม  จังหวัดนครปฐม
6. สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดนครปฐม
7. ปลัดอำเภอสามพราน
8. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ต.บ้านใหม่
9. เจ้าหน้าที่ตำรวจ อ. นครชัยศรี
10. กรมควบคุมโรค  โควิด-19
 
คณะทำงานสรุปว่า TME ได้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทย

ไทยแมกซ์เวล เพื่อคุณ!