ข่าวสาร03 สิงหาคม 2564

TME บริจาคอาหารให้โครงการบริจาคอาหารหอการค้าสิงคโปร์-ไทย

TME บริจาคอาหารให้โครงการบริจาคอาหารของหอการค้าสิงคโปร์-ไทย

ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริคฯ (TME) บริจาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 30 กล่องให้กับหอการค้าสิงคโปร์-ไทย (STCC) มีส่วนช่วยในโครงการบริจาคอาหารหอของการค้าสิงคโปร์-ไทย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 4 ในปัจจุบัน การบริจาคของ TME จะมอบอาหารจำนวน 5,400 มื้อให้กับผู้ยากไร้ ผ่านคุณณัฐวีร์ ริลา ผู้จัดการของ STCC เป็นผู้รับ อีกหนึ่งโครงการเล็กๆ ของ TME เพื่อสนับสนุนชุมชน

ไทยแมกซ์เวล เพื่อคุณ!