ข่าวสาร

08 กรกฏาคม 2565

TME จัดพิธีตั้งศาลเจ้าพระพรหม พระภูมิ และศาลตายาย ในบริเวณโรงงานไร่ขิงแห่งใหม่

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 10.00 น. ไทยแมกซ์เวลล์อิเลคทริค (TME) ได้ทำพิธีตั้งศาลเจ้าพระพรหม พระภูมิ และศาลตายาย บริเวณโรงงานไร่ขิงแห่งใหม่ โดยพราหมณ์ โดยมีผู้บริหารและพนักงานของ TME เข้าร่วมพิธี บนพื้นที่แห่งใหม่กว่า 28,000 ตร.ม. ประกอบด้วยโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายขนาดใหญ่และหม้อแปลงคาสเรซิน คลังสินค้า รวมถึงออฟฟิศฝ่ายการตลาดเอกชน

ขอให้พนักงานที่โรงงานไร่ขิงทุกท่าน ประสบความสำเร็จตลอดไป!

ไทยแมกซ์เวล เพื่อคุณ!