ข่าวสาร

12 กันยายน 2565

TME ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์ "PEA Product Acceptance" จาก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐบาลไทย

ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริคฯ (TME) ล่าสุด ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่เข้มงวด "PEA Product Acceptance Certificate with Factory Surveillance" จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐบาลไทย เป็นการรับรองให้ TME เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายที่คุณภาพสูงที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค RTRN-035/2561 โดย TME ได้รับเกียรติ ได้รับจาก คุณณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อีกหนึ่งข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ TME เพื่อให้บรรลุถึงมาตรฐานสูงสุดของคุณภาพผลิตภัณฑ์

ไทยแมกซ์เวล เพื่อคุณ!