ข่าวสาร

26 มีนาคม 2566

บูธแสดงสินค้าของ EMAX ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีกัมพูชามาเยี่ยมชม

Emax Electric (EMAX) บริษัทร่วมทุน Thai Maxwell Electric (TME) ในประเทศกัมพูชา ซึ่งผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ได้รับเกียรติจาก สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา มาเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 3D 1TC ซึ่งผลิตภายใต้ใบอนุญาตในกัมพูชาโดย EMAX ได้จัดแสดงที่งาน The Cambodia International Science, Technology & Innovation Expo และได้อธิบายถึงประโยชน์ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ EMAX ภูมิใจที่ได้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็วของกัมพูชาและอุตสาหกรรมการผลิตในท้องถิ่น ในความพยายามที่จะลดการพึ่งพาหม้อแปลงนำเข้าของประเทศกัมพูชา TME รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในประเทศกัมพูชา

ไทยแมกซ์เวล เพื่อคุณ!