ข่าวสาร

20 กันยายน 2566

TMS และ กฟผ. ลงนาม MOU โครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์

บริษัท ไทยแมกซ์เวล โซล่าร์ จำกัด (TMS ) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในหนังสือบันทึกความเข้าใจร่วมกัน(MOU) ร่วมลงนามโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ นายเฉิน ชิง โห กรรมการผู้จัดการ TMS ร่วมลงนามแสดงความยินดีกับนายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. ในพิธีลงนาม ซึ่งจัดขึ้น ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง “การจัดงาน 30 ปี การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ.”

MOU ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ TMS ตลอดจนผู้ประกอบการรายอื่นในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายให้ได้มาตรฐานประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ผู้บริหารและพนักงาน TME ขออวยพรให้ กฟผ. และ TMS ประสบความสำเร็จทุกประการ และขอขอบคุณ กฟผ. ที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

ไทยแมกซ์เวล เพื่อคุณ!