ข่าวสาร

10 มกราคม 2567

TME พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมหม้อแปลงแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าการ กฟภ.

ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค (TME) พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมหม้อแปลงไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (TTA) เข้าพบ นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ณ สำนักงานใหญ่ กฟภ. เพื่ออวยพรปีใหม่

ไทยแมกซ์เวล เพื่อคุณ!