ข่าวสาร

15 มีนาคม 2567

TME ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จาก กฟผ.

เมื่อเร็วๆนี้ ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริคฯ (TME) ได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ซึ่งริเริ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพในประเทศไทย รวม 12 รุ่น ตั้งแต่ 50 kVA จนถึง 250 kVA ในระบบ 22 kV และ 33 kV เป็นอีกหนึ่งความคิดริเริ่มของ TME ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมต่ออุตสาหกรรมไทย

ไทยแมกซ์เวล เพื่อคุณ!