ข่าวสาร

24 มีนาคม 2567

บูธนิทรรศการ EMAX ได้รับเกียรติการเยี่ยมชมจากนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชา

Emax Electric (EMAX) บริษัทร่วมทุนไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค (TME) ในประเทศกัมพูชา ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ได้รับเกียรติให้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการโดย H.E. Hun Manet นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วย H.E. Hem Vanndy รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายใช้แกนเหล็กที่ปฏิวัติวงการแบบ 3D 1TC ซึ่งผลิตภายใต้ใบอนุญาตในประเทศกัมพูชา โดย EMAX ได้จัดแสดงในงานนิทรรศการนวัตกรรมแห่งชาติครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อ 24 – 26 มีนาคม 2567 และได้มีการอธิบายคุณประโยชน์ของหม้อแปลงให้นายกรัฐมนตรีได้รับฟัง EMAX ภูมิใจที่ได้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของกัมพูชาและอุตสาหกรรมการผลิตในท้องถิ่น ในความพยายามที่จะลดการพึ่งพาหม้อแปลงนำเข้าของประเทศกัมพูชา

ไทยแมกซ์เวล เพื่อคุณ!