ข่าวสาร

05 กุมภาพันธ์ 2564

3 บริษัท ในกลุ่ม Maxwell ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO / IEC 17025)

ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริคฯ (TME) ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและทีมงานของ (1) ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริคฯ (สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย) (2) โมเดิร์น เซรามิคส์ (สำหรับลูกถ้วยเซรามิก) และ (3) แมกซ์เวล แบนเนอร์ (สำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าแบบดิจิตอล) สำหรับห้องปฏิบัติการ QA ที่เพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานมอก. 17025 (ISO / IEC 17025) (ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมราชอาณาจักรไทย) ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังสูงของไทยแมกซ์เวลฯ เป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบไฟฟ้าลัดวงจรในปี 2562 และตอนนี้ห้องปฏิบัติการ QA ของ TME ได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบประจำ

อีกหนึ่งบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของ แมกซ์เวลกรุ๊ป ที่จะบรรลุมาตรฐานระดับสูงของความสามารถทางเทคนิคในการทดสอบของเรา

ไทยแมกซ์เวล เพื่อคุณ!