ข่าวสาร

23 เมษายน 2564

TME ได้รับการรับรอง "Made In Thailand" (MiT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริคฯ (TME) ได้รับการรับรอง “Made In Thailand” (MiT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของ TME ผลิตในประเทศไทย จึงทำให้คู่ค้าและผู้บริโภคมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น สร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังต่างประเทศเพื่อให้สินค้าไทยเป็นที่นิยม อีกหนึ่งบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของ TME ที่มีต่ออุตสาหกรรมไทย

ไทยแมกซ์เวล เพื่อคุณ!