ลูกค้าของเรา

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อไทยแมกซ์เวล มีทั้งลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เรามีลูกค้ามากกว่า 9,000 ราย)

โปรดคลิกที่ เพื่อดูรายละเอียด

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศยูกันดา

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประเทศอินเดีย

ประเทศศรีลังกา

ประเทศเนปาล

ประเทศบังคลาเทศ

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศพม่า

ประเทศลาว

ประเทศเวียดนาม

ประเทศกัมพูชา

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศบรูไน

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศไต้หวัน

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศนิวซีแลนด์