ลูกค้าของเรา

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อไทยแมกซ์เวล มีทั้งลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เรามีลูกค้ามากกว่า 9,000 ราย)