ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

สายด่วนบริการหม้อแปลง พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง
โทร : +66(0) 8 1299 0033

 • ภาคกลาง

  • บริษัท แมกซ์เวล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
   2/8 หมู่ 3 ซ.เทศบาล 15/5 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
   อีเมล์ : service@tme.bz
 • ภาคตะวันออก

  • บริษัท ไทยแมกซ์เวล อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
   24/3 หมู่ 5 ถ.ทางหลวง 3143 ต.หนองละลอก บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
   อีเมล์ : tmis@tme.bz
 • ภาคใต้

  • บริษัท แมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด
   (สาขาหาดใหญ่) 28 ถนน ป.ณัฐพล 3 อ.เมือง จ.สงขลา 90110
   อีเมล์ : hadyai.tme@tme.bz

ส่วนทำได้ที่หน้างาน

แบ่งการให้บริการออกได้ 3 ประเภท

1.ป้องกัน

ทำเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อหาจุดเสื่อมแล้วกำหนดเวลาที่จะต้องซ่อมแซมหรือ เปลี่ยนล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

ประโยชน์

ยืดอายุการใช้งานหม้อแปลงนานมากขึ้น

2.แก้ไขปัญหา

โดยการวินิจฉัยหาสาเหตุ และแก้ไขซ่อมแซม

ประโยชน์

เพื่อให้ปัญหาถูกจัดการให้หมดไปโดยสิ้นเชิง และอาจจะสามารถป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิม หรือปัญหาใหม่ที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นได้

3.ฉุกเฉิน

มีหม้อแปลงบริการเพื่อใช้ทดแทนในกรณีหม้อแปลงที่มีอยู่ใช้งานไม่ได้

ประโยชน์

คืนกำลังการผลิต หรือคืนการจ่ายกำลังไฟฟ้า เร็วที่สุด

ส่วนนำกลับมาวิเคราะห์และแก้ไขที่โรงงาน

กรณีไม่สามารถหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงจากหน้างานได้ หรือไม่สามารถซ่อมที่หน้างานได้จะนำกลับมาที่โรงงานเพื่อเข้าระบบการวิเคราะห์โดยละเอียด ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ

การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
ทำได้ที่หน้างาน
นำกลับมาวิเคราะห์และแก้ไข
ป้องกัน
แก้ไขปัญหา
ฉุกเฉิน

*การบริการทั้งหมดถูกต้องตามหลัก วิศวกรรม และของหน่วยงานการไฟฟ้า

 • Choose File
  สามารถแนบรูปถ่ายที่นี่*
 • * ไฟล์ ประเภท .jpg ขนาดไม่เกิน 1 MB.

  • เปลี่ยนรหัส
 • * กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ให้ครบถ้วน