แนะนำบริษัท

เราให้คำมั่นสัญญาที่จะพัฒนานวัตกรรม และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสินค้าและการให้บริการเพื่อ
การเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด หรือ TME เป็นผู้นำในการผลิตสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้าและสินค้า อุตสาหกรรมเพื่อให้บริการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ก่อตั้งใน ปี 2522 ภายใต้การสนับสนุน โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ปี 2523 เราคือส่วนหนึ่งของกลุ่ม บริษัท ไทยแมกซ์เวล หรือ TMG ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมหลักประกอบด้วย 23 บริษัท โดยมีบุคลากรมาก กว่า 1,500 คน ให้บริการในการพัฒนาระบบสาธารณูประโภคทั้งภาครัฐและเอกชน TMG มีการต่อขยาย ธุรกิจที่น่าสนใจส่วนของกิจการพลังงานและแหล่งกำเนิดพลังงาน ไปยังระบบการจัดเก็บคลังสินค้าและ อุปกรณ์อุตสาหกรรมเพื่อการควบคุมสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง และงานบริการวิศวการไฟฟ้า

TME ได้ทำการร่วมทุนการค้ากับ บริษัท ไอจิ อิเลคทริค จำกัด ในปี 2530 หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตกำลังไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านความร่วมมือ และการจัดการทางเทคนิค อย่างใกล้ชิด การพัฒนาทางนวัตกรรมต่างๆ ได้รับความเห็นชอบจากพันธมิตรของเรา ไม่ต่ำกว่า 8 แห่ง ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระดับโลก ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยเสริมให้ผลิตภัณฑ์ ของเรามีความแข็งแกร่ง และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการผลิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่ เราแนะนำออกสู่ตลาดเมืองไทยได้ เป็นที่ยอมรับและสนองต่อความต้องการในตลาด

TME มีธุรกิจหลัก ได้แก่ สินค้าในระบบไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมถึงการออกแบบ การผลิต และการให้ บริการหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย, หม้อแปลงเครื่องวัด และสวิทซ์ตัดตอนทางไฟฟ้าแรงสูง

TME ได้รับการผลิตอย่างพิถีพิถันด้วยระบบบริหารคุณภาพ ไอเอสโอ 9001 และ 14001 ทำให้ผลิต ภัณฑ์ของเราได้มาตรฐานระดับสากลโดยมีบันทึกประวัติในความเป็นสินค้าคุณภาพสูงและเชื่อถือได้

TME มีทีมงานบริการหลังการขาย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการพร้อมให้บริการในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทีมงานการบริการด้านเทคนิคของเราทุกคนได้รับการฝึกฝนในระดับมืออาชีพพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์และการบริการอย่างดีที่สุด

ความสำเร็จล่าสุดของ TME ได้แก่ หม้อแปลง 3D (delta wound core) ระบบจำหน่าย ชนิดน้ำมัน (เป็นรายแรกในประเทศไทย) และการรับรองมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

คำขวัญของ TME คือ "ไทยแมกซ์เวล เพื่อคุณ" สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราทั้งในการสร้างพันธมิตรที่ยาวนานกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขณะเดียวกันก็ช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องสิ่งแวดล้อมที่เปราะบางของเรา

บทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของเราคือ จำนวนลูกค้าที่พึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่หน่วยงานของรัฐจนถึงบรรษัทข้ามชาติและ SMEs ที่วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ประวัติบริษัท