รางวัลและมาตรฐาน

ใบรับรองคุณภาพที่ไทยแมกซ์เวลได้มาจากการยอมรับใน
ระบบการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
และจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาล

ใบรับรองคุณภาพ

 • Kema High-Power Laboratory Short-circuit Performance Type Test 250kVA 24kV IEC60076-5
  Certificate No. 87-98
 • Kema High-Power Laboratory Short-circuit Performance Type Test 250kVA 12/24kV IEC60076-5
  Certificate No. 86-98
 • Kema High-Power Laboratory Short-circuit Performance Type Test 1000kVA 12/24kV IEC60076-5
  Certificate No.85-98
 • บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ISO 9001:2008
  ใบรับรองเลขที่ QMS46011
 • บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ISO 14001:2004
  ใบรับรองเลขที่ EMS49003
 • ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 384-2543