ติดต่อเรา

บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด

32/7 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110


    • เปลี่ยนรหัส
  • *กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ให้ครบถ้วน

  • Choose File
    สามารถแนบรูปถ่ายที่นี่*
  • * ไฟล์ ประเภท .jpg ขนาดไม่เกิน 1 MB.

    • เปลี่ยนรหัส
  • * กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ให้ครบถ้วน