รางวัลและมาตรฐาน

ใบรับรองคุณภาพที่ไทยแมกซ์เวลได้มาจากการยอมรับใน
ระบบการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
และจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาล

ใบรับรอง มอก.

 • มอก.1137-286-384
  หม้อแปลงน้ำมัน 1P 50kVA 12kV
 • มอก.1138-287-384
  หม้อแปลงน้ำมัน 1P 50kVA 24kV
 • มอก.1139-288-384
  หม้อแปลงน้ำมัน 1P 50kVA 36kV
 • มอก.1141-290-384
  หม้อแปลงน้ำมัน 3P 50-250kVA 12kV
 • มอก.1142-291-384
  หม้อแปลงน้ำมัน 3P 50-250kVA 24kV
 • มอก.1143-292-384
  หม้อแปลงน้ำมัน 3P 50-250kVA 36kV
 • มอก.1144-293-384
  หม้อแปลงน้ำมัน 3P 250-1000kVA 24kV
 • มอก.1145-294-384
  หม้อแปลงน้ำมัน 3P 250-1000kVA 36kV